Inschrijven

Vervolledig onderstaand formulier om je in te schrijven.

Specifieer je programma: J.S.Bach
Specifieer je programma: Keuzewerk(en)
Indien je les hebt gevolgd bij een jurylid in de periode van 13/03/2019 t.e.m. 13/03/2022 of indien een van de juryleden familie van je is (tot de vierde graad) duid je de namen hierboven aan.

Nog eens samengevat:


Wie?

 • In België gedomicilieerd
 • Categorie 1: op 13/03/2022 de leeftijd van 13 jaar niet hebben bereikt
 • Categorie 2: op 13/03/2022 de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt
 • Categorie 3: op 13/03/2022 de leeftijd van 19 jaar niet hebben bereikt
 • Inschrijving is definitief nadat alle documenten en het inschrijvingsgeld ontvangen zijn
 • Inschrijvingsgeld bedraagt € 25,-
 • Na je inschrijving ontvang je een automatische e-mail ter bevestiging met de betalingsinstructies

Wat?

 • Categorie 1:
  • ​Verplicht werk J.S. Bach: kleine preludes of vergelijkbaar
  • één of meerdere werken naar keuze
  • Maximale duur SCHIFTINGSPROEVEN: 6 minuten
  • Maximale duur FINALE: 7 minuten
 • Categorie 2:
  • ​Verplicht werk J.S. Bach: twee- of driestemmige inventie
  • één of meerdere werken naar keuze
  • Maximale duur SCHIFTINGSPROEVEN: 10 minuten
  • Maximale duur FINALE: 12 minuten
 • Categorie 3:
  • Verplicht werk J.S. Bach: driestemmige inventie of prelude en fuga uit DWK
  • één of meerdere werken naar keuze
  • Maximale duur SCHIFTINGSPROEVEN: 15 minuten
  • Maximale duur FINALE: 20 minuten

Het is toegestaan om hetzelfde programma van de schiftingsproef op de finale te spelen.

Corona?

Bij het opmaken van de voorbereidingen voor de editie 2022 is het voor de wedstrijdorganisatie nog onduidelijk welke Corona-maatregelen van kracht zullen zijn in 2022. Uit enthousiasme en oprechte overtuiging dat het belangrijk is om jonge mensen kansen te blijven bieden, werd besloten om de wedstrijd te organiseren met een volwaardige schiftingsproef en finale in Bozar. Indien begin 2022 zou blijken dat de maatregelen dit niet zouden toelaten, dan kan de wedstrijdorganisatie beslissen om de editie van 2022 te verplaatsen of annuleren. In die gevallen zullen de kandidaten hun inschrijfgeld teruggestort krijgen.