Finalisten 2007

 • Aerts Mathias, Finalist Editie 2007
 • Chapelle Geoffroy, 1ste prijs, Lagere graad, Editie 2007
 • Chen Ye, Finaliste Editie 2007
 • Guo Yingtong, Finalist Editie 2007
 • Loret Sam, Finalist Editie 2007
 • Matthys Nathalie, Finaliste Editie 2007
 • Sokolovsky Aviel, Finalist Editie 2007
 • Van De Velde Nicholas, 1ste prijs, Middelbare graad, Editie 2007
 • Deley Jolien & Cardon Emily, Finalistes Vierhandig, Editie 2007
 • Chan Hiu-Man, Finaliste Editie 2007
 • Erlich Masha, Finaliste Editie 2007
 • Gram Aveline, Finaliste Editie 2007
 • Van Loock Lester, Finalist Editie 2007
 • Vermaut Martijn, 1ste prijs, Hogere graad, Editie 2007
 • Vermeirsch Fauve, Finaliste Editie 2007